top of page
Har du problem med dator eller skrivare
Är din smartelefon
inte så smart
TV-leverantören skickar ett gäng kablar
Hjälp i digitala jungeln

Oavsett ovan så är det allmänt struligt numera i den digitala världen. Datorer/skrivare/telefoner strular.
TV-leverantören ha sålt på dig något du inte kan hantera.
Du behöver hjälp i jungeln !

Om Du byter din spam-mail till svenskpost.se
så slipper du all skräp och hot !

Malwarebytes & Strimma

Malwarebytes sanerar din dator/servermiljö bäst, klicka på bilden nedan och se skillnaden mot andra anti-virus program !!!

Malwarebytes och Strimma

Utbilda dig i digital-kunskap

Lämna det Digitala utanförskapet !!

Strimma & Digitala Utanförskapet
Strimma Data IT stöd
bottom of page