Att förstå sig påå mobiltelefoner och alla funktioner är inte lätt