Strimma är certifierade:

  • Malwarebytes MSP-partner i Skandinavien

  • Malwarebytes Academy

  • Hornet Security partner i Skandinavien

  • Dataologer med 40 års erfarenhet från IT-världen

Övrigt

  • Företaget är en av de få som har ett synligt telefonnummer och har inte robot-chat

  • Krigar mot det Digitala Utanförskapet

  • Kräver att Sverige når bredbandsmålet