Vadå Dataolog ?

 

 

Dataolog bakgrund

 

IT övervärderar ofta sin roll och av det skapas dåliga system, dålig support och ett gap mellan användarna och IT-avdelningen.

 

IT's generella roll måste vara en mer tillbakadragen, idag är det alldeles för betydande och styrande.

För att få en mer funktionell användning krävs att man utgår från användarens problem och önskemål.

IT's roll skall ändras från styrande till medverkande.

 

 

Därför blev det - Dataologen

 

Med grunden i IT-tekniken sedan snart 40 år så finns förståelsen för tekniken, kunskapen om ny teknik . Genom det är det enklare att implementera rätt teknik till rätt plats.

 

Basen för Dataologen är användaren av systemen och hur användaren ser på funktioner, arbetssätt och support.

 

Genom användaren skapas de system som behövs, IT avdelningen skall förvalta och utveckla dessa.

Dataologen är det kitt som behövs för att allt skall fungera.

Den sociala humanitära ådran är det som saknas när IT-system skall byggas upp för att sedan hamna hos användarna.

Dataologen blir därför den perfekte hjälpen till alla som behöver stöd i IT-vardagen. Oavsett om du inte har någon dator eller om du behöver fråga om något.

Dataologen är även partnern som behövs exempelvis inom äldreomsorgen.