© 2019 Strimma Assistans  * BlåVillan, Bryggårdsgatan 1, 761 50 Norrtälje

                    Grundat 21 Juli 1993 * organisations-nummer 96 97 87 - 8602  * innehar F-skatt

Bank: Ekobanken (ekologiskt, socialt, kulturellt) * Bankgiro 838-8258   * Swish (kommer framöver)

Grunden för all IT är infrastrukturen

 

Hur har du det med infran idag, fungerar det tillfredställande ?

Vid Ja så behöver du inte läsa vidare.

 

Vid Nej så har vi llite tips som kan vara bra att veta.

 

Nummer ett:

Anlitar ni oss så får ni valuta för pengarna.

Fungerar det inte som det är tänkt, via ett avtal sinsemellan, så får ni stålarna tillbaka.

 

Nummer två:

Vi gillar kontinutet vilket är viktigt för båda parter. Så har vi enligt er gjort ett bra jobb så fortsätter vi leverera.

 

Nummer tre:

De mörka molnen skingrar sig plötsligt !