2020 -  Digitala Utanförskapet

Ett annat slags utanförskap i Sverige !

(klicka ovan)

Viktigt att veta när vi gör om Sverige

till ett 100 % digitalt samhälle

630 000 människor står vid sidan av internet i Sverige. Det motsvarar 7 procent av befolkningen.

Någon eller några procent finns i alla åldrar, men det är framförallt bland de äldre icke-användarna finns. Hälften av de äldsta (över 75 år) är icke-användare.

Men det sker stora förändringar bland de äldre. För bara några år sedan var en tredjedel mellan 66-75 år icke-användare mot bara 14 procent i dag.

 

Ointresse är främsta orsaken till att inte använda internet och krånglig teknik en annan. Få anger i dag att det är dyrt eller att de saknar uppkoppling. För de äldre anges även funktionshinder som syn och motorik som problem för internetanvändning.

93 procent av befolkningen över 12 år använder någon gång internet. Det innebär att det bara är 7 procent som aldrig någonsin gör det. Ser vi till de som aldrig använder internet i hemmet ökar siffran till 9 procent.

Ställer vi lite högre krav på internetanvändningen – att den exempelvis bör ske åtminstone någon gång i veckan – ökar de som inte räknas som internetanvändare med 2 procentenheter och uppgår till totalt 11 procent.

Någon eller några procent icke-användare finns i alla åldersgrupper men det är bland de äldre de flesta hör hemma. 54 procent av dem över 75 år är icke-användare, plus 4 procent som använder internet högst någon gång i månaden.