Bra program som löser många knutar

Nedanstående program löser mycket av de problem som Ni formodas ha idag. Hos större företag kostar dessa lösningar miljoner och dessutom så är de inte anpassade till användaren själv.

Genom lång erfarenhet, många intevjuer, mycket slit-å-släp så har vi färdiga produkter för test och leverans.

Anpassning för eget behov kan vara nödvändigt, men som sagt nu har ni kommit rätt gällande Trygga Fungerande Produkter med Kontinuitet och Mycket Bra Prissättning. Låter väl som en bra kombination !

Projector

Projector ger total kontroll över projekt, uppdrag, ärenden och resurser i små och stora organisationer.

 

Effektivast som molntjänst med webläsare som klient.

 

Tjänsten kan hanteras valfritt från en dator, iPad eller Android.

 

Ladda ner och läs PDF:en !

 

 

 

Servant

Servant är en central 'betjänt' i nätverket som effektiviserar många av de funktionsbehov varje organisation har.Det kan handla om att hämta och bearbeta data från affärssystemet, fånga och lagra mail med speciella nyckelord, hantera uppdrag & ärenden, agera som licensbibliotek eller avtalsregister med mera.

 

Ladda ner och läs PDF-en ! 

Teamplanner

Teamplanner ger bättre kontroll över resursplaneringen i små och stora organisationer och är ett fleranvändarsystem baserat på de behov olika roller kräver -effektivast som molntjänst med webläsare som klient.All användning är rollbaserad och hanteras valfritt från en dator, padda eller smartphone och uppfyller därmed de krav på den portabilitet moderna organisationer ställer.

 

Ladda ner och läs PDF:en

iSIB

Trots moderna verktyg hanterar vi information idag ungefär på samma sätt som för 100 år sedan. Maskiner och mjukvara har utvecklats enormt men vårt sätt att tänka och agera har förändrats endast marginellt.För att få ut full potential ur modern teknik måste vi bryta våra egna blockeringar och tänka mer framtidsinriktat snarare än att hänga kvar i det trygga och välkända. Vi måste lämna 1900-talet bakom oss och ta steget mot framtiden.

 

Ladda ner och läs PDF-en !