RUT från 1 augusti 2016

Vad innebär det för dig som har behov av IT-tjänster i hemmet ?

Vill du se mer information, klicka här

Avdrag medges för följande IT-tjänster som utförs och betalas efter den 1 augusti 2016:

Arbete med installation, reparation och underhåll av

  • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler

  • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare

  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning

  • enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

Inget avdrag medges för:

  • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar

  • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara

  • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad

  • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.