© 2019 Strimma Assistans  * BlåVillan, Bryggårdsgatan 1, 761 50 Norrtälje

                    Grundat 21 Juli 1993 * organisations-nummer 96 97 87 - 8602  * innehar F-skatt

Bank: Ekobanken (ekologiskt, socialt, kulturellt) * Bankgiro 838-8258   * Swish (kommer framöver)

HelpDesk eller ServiceDesk 

 

Ansiktet utåt eller rösten i örat. Personen ifråga svarar på dina frågor och hjälper att lösa dina IT-knutar. 

Första linjen

Löser över 90 % av inkommande samtal och det som kommer via mail eller annan teknuisk lösning som företaget valt

Teamleader

Stöttar och utvecklar ServiceDesk Operations. Personen är med lämplig som ITIL Transision-koordinerare.

 

Andra linjen

När behov finns av de som skall grotta ner sig i problem där tid krävs för lösning.

24*7*365

Vi är tillgängliga när ni behöver.